За нас

Фирма МЕТБОЛ 2000 ООД е основана през 2001 година в гр. Монтана. През последните пет години от дейността си фирмата изгражда пет площадки за изкупуване на цветни и черни метали, разположени в област Монтана - гр. Монтана (две площадки), гр. Берковица, гр. Лом и гр. Чипровци.

От юни 2003 година фирмата притежава безсрочен лиценз от Министерството на икономиката на Република България за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали. През 2007 година получава безсрочен лиценз за изкупуване на стари Автомобили за скрап.

В гр. Монтана МЕТБОЛ 2000 ООД разширява и модернизира площадката си за изкупуване на цветни и черни метали, като добавя следните услуги към дейността си - разкомплектоване на стари автомобили, вътрешни транспортни услуги, монтаж, демонтаж и баланс на автомобилни гуми, както и измерване на товари. Фимрата притежава електронен автокантар с 60 т. платформа и 18м дължина.

МЕТБОЛ 2000 ООД осигурява работа на 30 служители.