Дейност


  • Изкупуване и продажба на цветни и черни метали
  • Разкомплектоване на стари автомобили
  • Вътрешен транспорт (в рамките на Република България)
  • Монтаж, демонтаж и баланс на гуми за товарни и леки автомобили
  • Измерване на товари - електронен автокантар с 60 т. платформа и 18м дължина